YBS309U-BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET – Ünite 2: e-Devlet Tanımı ve Özellikleri

YBS309U-BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET

Ünite 2: e-Devlet Tanımı ve Özellikleri


Bürokrasi ve e-devleti tanımlamak

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşamımızı etkilemesine paralel olarak birçok kavram dönüşüme uğramıştır. Devlet kavramı da bunlardan biri olup hizmetlerinin elektronik ortamda hızlı, kolay erişilebilir, güvenilir ve kesintisiz verilmesi e-Devlet olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemde bürokrasi, e-bürokrasiye dönüşmüştür ve benzer şekilde hizmet alanlar e-vatandaş, onların yönetime katılımının artmasıyla e-demokrasi kavramlarından söz edilmektedir.


E-devlet’in paydaşlarını ve etkileşim türlerini açıklamak

E-devlet’in ana paydaşları 1. kamu kurumları, 2. sivil toplum kuruluşları, 3. üniversiteler ve 4. özel sektör olmakla birlikte hizmetin alıcısı ve bazen de eş-üreticisi konumundaki vatandaş da diğer bir paydaştır. Paydaşlara bağlı olarak etkileşim türleri ise şu şekilde sıralanabilir:

  1. Devletten Devlete (G2G); iki kamu kurumu arasında ortak veritabanı kullanılması,
  2. Devletten Vatandaşa (G2C); vatandaşın e-Devlet üzerinden işlem yapabilmesine olanak sağlanması,
  3. Devletten Özel Sektöre/İş Dünyasına (G2B), özel sektörle ilgili bazı duyuruların e-Devlet üzerinden duyurulması,
  4. Vatandaştan vatandaşa (C2C); devlet ve sivil toplum kuruluşları arasında bilgi ve faaliyet eşgüdümünün İnternet üzerinden yapılması,
  5. Sivil toplumdan vatandaşa (NGO2C); kamusal meseleler hakkında İnternet üzerindeki tartışma gruplarında yapılan yazışmalar.

E-devlet’in özellikleri ve amaçlarını açıklamak

E-devlet’in yeni bir kavram olarak değerlendirilmesini sağlayan unsurlar, kullanılan araçlar ve bu kavramın altında yatan özelliklerdir. E-devlet ile ilgili iki temel özellik, onun bilgi devleti ve teknik devlet olmasıdır. Bilgiyi üretme, bilgiye erişim sağlama, bilgiyi sorunsuz olarak diğer kurumlara aktarabilme, bilginin sunum şeklini değiştirme bilgi devleti özelliği ile ilgilidir. Kamu yönetiminde ve devlet hizmetlerinde teknolojinin kullanımıyla yönetimin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, işlem sürelerinin kısalması, evrak ve işlemlerin her aşamada kayıtlı olması ve verilerin görselleştirilmesi, bilgi çıkarımı gibi araçların kullanımına olanak sağlanması ise teknik devlet olma özelliği ile ilgilidir. Tüm bu sözü edilenlere bağlı olarak maliyetlerin düştüğü, hızın ve erişilebilirliğin arttığı, sürekliliğin, şeaığın ve güvenirliğin arttığı söylenebilir ki bunlar e-devletin amaçlarındandır. E-devletin diğer amaçları ise kesintisiz hizmet sunma, vatandaşın yönetime katılımını artırma, herkese eşit hizmet sunma olarak sıralanabilir.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
%d bloggers like this: