YBS309U-BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET – Ünite 5: Türkiye’de e-Devlet Uygulamaları (Özet)

YBS309U-BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET

Ünite 5: Türkiye’de e-Devlet Uygulamaları


Türkiye’de e-devlet’in tarihsel gelişimini açıklayabilecek

E-devletin temellerinin, Türkiye’de 1930’lu yıllarda elektronik cihazların girmesiyle beraber atıldığı söylenebilir. T.C. Ziraat Bankası’nın delikli kart sistemine göre çalışan büro makinelerini kullanması ile 1934 yılında bilgi işlem makineleri devlet hayatına girerken ilk bilgisayarlar, 1960 yılında kamu sektöründe yer almaya başlamıştır. 1990’lı yılların özellikle ikinci yarısından itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgi toplumu olma yönünde çabaların arttığı gözlenmektedir. Ülkemizde bu dönemde, bilgi toplumuna geçiş amacına yönelik olarak gerek kamu kurumları gerek üniversiteler ve özel sektör bilgi toplumunun gereklerini yerine getirmek için faaliyetlerini İnternet ortamı üzerinden sunmaya başlamıştır.

1993 yılında Dünya Bankası Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu hazırlanmış ve 1998 yılında KamuNet Üst Kurulu ve Teknik Kurulu, İnternet Üst Kurulu ve e-Ticaret Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. 1999 yılında Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı hazırlanmıştır. Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde 2001 yılında e-Türkiye Girişimi projesi başlamıştır. E-devlet uygulamaları stratejik yönetim olarak kabul edilmiş ve çalışmalar belirli zaman aralıklarında uygulanacak eylem planları dahilinde gerçekleştirilmiş ve takip edilmiştir. Bu kapsamda 2003-2004 yılları arasında e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı, 2005 yılında e-Dönüşüm Projesi Eylem Planı hayata geçirilmiştir. Bilgi toplumuna dönüşümünün ne denli önemli olduğunun farkında olan ülkemiz 2006-2010 yılları arasında Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hazırlamış ve uygulamıştır. Bu kapsamda e-Devlet kapısı projesi hayata geçirilmiş ve MERNİS, UYAP ve BİMER gibi devlet kurumları tarafından geliştirilen e-Devlet uygulamaları tek bir çatı altında toplanmıştır. Ülkemizde 2016 yılı itibariyle 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Pilot çalışmaları tamamlanan ve ehliyet, pasaport, banka kartı vb. olarak kullanılabilecek E-Kimlik Kartları, 2016 yılından itibaren vatandaşlarımıza dağıtılmaya başlamıştır.


Ülkemizdeki e-Devlet gelişim sürecini AB ile ilişkilendirebilecek

Avrupa Birliği bilgi temelli bir ekonomi oluşturmak ve bilgi toplumuna dönüşmek istemektedir. Bu doğrultuda e-Avrupa’nın kurulabilmesi için AB üyesi ülkeler tarafından eAvrupa Girişimi adıyla yeni bir ortak eylem planı geliştirilmiş ve uygulanması kabul edilmiştir. Bu sayede Amerika ve Japonya gibi ülkelerin gerisinde kalmamak amaçlanmaktadır.

Avrupa Birliği ülkeleri 1998 yılında başladıkları e-Avrupa girişimini 2000 yılında tamamlamıştır. Avrupa Birliği süreç içerisinde birlikte hareket edebilmek için aday ülkeleri de eylem planına davet etme kararı almış ve eAvrupa+ Girişimi adıyla eylem planı aday üyeleri de içine alarak genişletilmiştir. Türkiye eAvrupa+ Girişimine katılmaya Avrupa Komisyonu Başkanı Ramona Prodi tarafından bizzat davet edilmiştir. Türkiye gerekli ön hazırlıkları yaparak 15-16 Haziran 2001 tarihinde katılma kararını duyurmuş, buradan hareketle e-Türkiye Girişimi çalışmasını başlatmış ve daha geniş bir bakış açısı ile e-Devlet uu çizilmiştir.

Rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı ekonomiye sahip olunması, bilgi toplumuna dönüşümün sağlanması ve eAvrupa+ Eylem Planının ülkemize uyarlanması hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Başbakanlığın 2001/352 sayılı Genelgesi ile e-Türkiye Girişimi başlatılmıştır. Girişim kapsamında 13 adet Çalışma Grubunun katkısıyla bir adet taslak eylem planı hazırlanmıştır.


Ülkemizdeki e-Devlet Uygulamalarına örnek verebilecek

E-devlet kapısı (Devletin Kısayolu) içinde yer alan tüm projeler e-Devlet uygulamalarına örnek gösterilebilir. Şifreniz olmasa dahi türkiye.gov.tr İnternet adresi ziyaret edilerek kullanılmakta olan e-Devlet uygulamalarının tamamı görülebilir. E-devlet uygulamalarına örnek olarak ünitemizde bahsedilen MERNİS, VEDOP, GİMOP, UYAP, SAY 2000i, SEÇSİS, MEB FATİH Projesi ve BİMER gibi uygulamalar gösterilebilir.


Ülkemizdeki e-Devlet Uygulamalarını açıklayabilecek

MERNİS ile kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara elektronik ortamda nüfus hizmetleri verilebilmekte ve web sayfası üzerinden T.C.Kimlik Sorgulaması yapılabilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bilişim politikasını ve bilgi teknolojileri yatırımlarını, saydam, etkin ve verimli gelir idaresi, doğru bilgiyi zamanında üretme ve yönetime sunma, etkin denetim, teknolojiyi yakından izleyen idare, kurumlar arası bilgi değişimini sağlayacak ve mükelleeri vergi dairesine getirmeden hızlı ve güvenli hizmet vermeyi gerçekleştirecek bilgisayar altyapısı kurma vizyonunu hayata geçirmek üzere, Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) ile vergi dairelerindeki tüm işlemlerin bilgisayar yardımı ile yapılmasını sağlayan entegre bir bilgi sistemi projesi gerçekleştirmiştir.

SEÇSİS Projesinin temel amacı; yasalara uygun olarak seçmen vatandaşın eksiksiz belirlenmesi, mükerrer yazımın önlenmesi, listelerin hazırlanması, seçmenin kolay, hızlı oy vermesi, seçimin çabuk sonuçlanması, itirazların en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın görev ve sorumluluk bilinci ile siyasal haklarını yüksek oranda kullanmasını sağlayacak düzenlemeler için gerekli bilginin; toplanması, bilgisayar ortamında doğru, güncel ve tutarlı bir bütün olarak saklanması, seçimlerde bu bilgilerin ve teknolojik olanakların kullanılarak seçim sonuçlarının ilçelerden güvenli ve hızlı bir şekilde merkeze aktaracak, Internet üzerinden kolayca izlenebilecek yapının gerçekleştirilmesidir.

UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okullara BT sınıarının kurulması ve BT derslerinin zorunlu olarak müfredata alınması ile yaygınlık kazanan eğitimde BİT kullanımının etkili, verimli ve çekici bir şekilde uygulanabilmesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi ve okullarda teknolojinin iyileştirilmesi amacıyla FATİH Projesini hayata geçirmiştir.

Vatandaşlar ilgili öneri, istek ve şikâyetlerini BİMER üzerinden telefon ile mektupla ya da web sitesi aracılığıyla istedikleri yerden her hangi bir devlet kurumuna gitmeye gerek duymadan çevrimiçi olarak iletebilmektedir.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support