YBS309U-BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET – Ünite 6: e-Devlet’in Örgütsel, Ekonomik ve Yasal Altyapısı ve Yasal Altyapısı (Özet)

YBS309U-BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET

Ünite 6: e-Devlet’in Örgütsel, Ekonomik ve Yasal Altyapısı ve Yasal Altyapısı

Değişim sürecinin kamu yönetimine yansımalarını açıklayabilme

Yirmi birinci yüzyılda tüm dünyada özellikle küreselleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan değişim ve dönüşüm süreci, etkisini her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. Bu durum, bireylerin ortak gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturulan örgütleri de etkilemektedir. Değişim sürecine uyum sağlama yirmi birinci yüzyılda tüm kamu kurumları için de önemli bir stratejik hedef haline gelmiştir. Kamu yönetiminin değişim sürecine hızlı uyumunun temel gerekçesi, toplumun ve bireylerin kamu yönetiminden beklentilerinin her geçen gün artması ve artan beklentilere hızlı bir şekilde yanıt verebilme gerekliliğidir. Gelişen yeni teknolojilerin kamu kurumlarında yoğun kullanımıyla birlikte bu beklentilere daha hızlı cevap verebilme olanağı ortaya çıkmış ve kamu kurumları daha çabuk kararlar alabilir hale gelmiştir. Değişim sürecinin kamu yönetimine yansımalarına verilebilecek en önemli modellerden biri de e-Devlettir. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sorumluluğunda vatandaşı merkeze alan, düşük maliyetli, hızlı ve herkesin erişebildiği e-Devlet kapsamında yer alan kamu hizmetleri yeni teknolojilerle birlikte her geçen gün gelişerek artmaktadır.


E- devletin örgütsel boyutunun önemini kavrayabilme

E-devletin örgütsel boyutu, e-Devlet sisteminin değişim sürecinin örgütsel yapıda meydana gelen şeklini ve kamu kurumlarının değişim sürecini mevcut yapılarını değişim sürecine uyumlu hale getirmelerinin önemini yansıtmaktadır. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden tüm vatandaşların ulaşabildiği e-Devlet kapısı, e-Devletin örgütsel yapısının uygulama boyutundaki örneğini oluşturmaktadır. e-Devlet kapısında kamu kurumlarının, belediyelerin ve şirketlerin verdikleri hizmetlere https://www.turkiye.gov.tr/hizmetler linkinden tüm vatandaşlar hızlı bir şekilde tek bir portaldan ulaşabilmektedirler. 2006 yılında, e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile e-Devlet Kapısında yer alan hizmetlerin sunulması sorumluluğunu Ulaştırma Bakanlığı üstlenmiştir. 1 Kasım 2011 tarihli, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Ulaştırma Bakanlığı’nın mevcut teşkilat yapısı değişmiş ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adını almıştır.


E- devletin ekonomik boyutunun önemini tartışabilme

Bilgi toplumunun stratejik kavramlarından birisi olan bilgi ekonomisi gerçeğinin e-Devlet içinde önemi her geçen gün artmaktadır. e-Devlet sisteminin sürdürülebilirliği, mevcut bilgi ve iletişim teknolojileri projelerine dayanmaktadır. Bu teknolojilerle ilgili yapılacak fayda-maliyet analizi sonucunda en uygun kullanım alanı olan ve maliyet avantajı sağlayacak teknolojilerin seçilmesi oldukça önemlidir. T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından hazırlanan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Klavuzu, e-Devlet modeli kapsamında hazırlanacak olan projelerin teknik altyapı özelliklerinin ve fizibilite edütleri sonucunda sosyal ve ekonomik faydalarının ön plana çıkarılması için hazırlanmıştır. Bu klavuz, kamusal kaynakların etkili kullanılarak, e-Devlet sisteminde kullanılan yeni teknolojilerden maksimum fayda sağlanmasına yol göstermektedir.


E- devletle ilgili hukuksal düzenlemeleri değerlendirebilme

E-devletin örgütsel ve ekonomik boyutları kadar, yasal altyapısı da önemlidir. e-Devlet kapsamında oluşturulacak yasal altyapı, e-Devlet hizmetlerine dinamizm katacaktır. Ülkemizde bilgi toplumuna geçiş ve e-Devlet kapsamında hazırlanmış bir çok yazılı hukuk kaynağı bulunmaktadır. Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Elektronik İmza Kanunu, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, bu yasal düzenlemelerden bazılardır.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
%d bloggers like this: