YBS309U-BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET – Ünite 7: e-Devlet Uygulamalarının Kamuya Entegrasyonu (Özet)

YBS309U-BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET

Ünite 7: e-Devlet Uygulamalarının Kamuya Entegrasyonu


E-devlet uygulamalarının entegrasyon sürecini açıklamak

E-devlet uygulamalarının kamuya entegrasyonuyla, e-Devlet uygulamalarının kamuyla bütünleşmesi ve kamu sektörünün e-Devlet uygulamalarına uyum sağlaması anlamlarına vurgu yapılmaktadır. Entegrasyon süreci sadece kamu kurum ve kuruluşlarını değil aynı zamanda kurum çalışanlarını, kurumların paydaşlarını, teknolojik altyapıyı ve doğal olarak da kurumlardan hizmet alacak olan vatandaşları ilgilendirmektedir. Entegrasyon sürecinde arz ve talep dengesi işlemektedir. E-devlet uygulamalarının kapsam ve çeşitliliği arttıkça vatandaşların resmî işlemlerde elektronik ortamları tercih etme oranları artacak ve bu tercih e-Devlet kapısı üzerinden yeni hizmetlerin sunulmasını teşvik edecektir. E-devlet uygulamalarının yaygınlaşması teknolojik hazır bulunuşluğu, İnternet, bilgi, medya ve teknoloji okuryazarı olmayı da gerektirmektedir.


Teknoloji entegrasyonu kavramını açıklamak

Teknoloji, bilimsel bilgi üretim sürecinin somut çıktılar içerdiği bir aşamaya karşılık gelmektedir. Bilimsel bilgiler insan yaşamını ilgilendiren her alanda etkin olarak işe koşulmakla birlikte kuram ya da teknolojik ürün olarak somut bir görünüm kazanmaktadır. Dolayısıyla teknolojik gelişmeler bağımsız bir noktada yer almakta, çeşitli disiplinler tarafından sorunların çözümünde ya da var olan iş yapma biçimlerini iyileştirme noktasında işekoşulmaktadır. Teknoloji entegrasyonu kavramı da bu bağlamda ele alınmalıdır. Teknoloji entegrasyonu kavramı, teknolojik kaynakların ve teknoloji tabanlı uygulamaların gündelik yaşama, iş yaşamına ve okul yönetimine uyarlanması olarak ifade edilmektedir. Teknolojik kaynaklar ise özellikle bilgisayarlar, belirli amaçlar için özelleşmiş yazılımlar, ağ temelli iletişim sistemleri ve diğer teknolojik bileşenleri yani e-Devlet uygulamalarında işe koşulan tüm teknolojik altyapıyı kapsamaktadır.


E-devlet uygulamalarının kapsamını açıklamak

Ülkemizde e-Devlet hizmetleri www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden tek merkezde sunulmaktadır. E-hizmetler TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından, çeşitli bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kurumlar tarafından sunulmaktadır. Kurumlar tarafından sunulan hizmetlerin kapsam ve çeşitliliği kurumların hizmet faaliyet alanlarıyla yakından ilişkilidir. Birçok teşkilata sahip kurumlar tarafından her teşkilat özelinde hizmet sunulduğu için, e-Devlet uygulamalarının kapsamı değişebilmektedir. Kurumların e-Devlet kapısı üzerinden sundukları hizmetlerin kapsamına bakıldığında, başvuru işlemleri, bilgi ve belge sorgulama işlemleri, belge oluşturma işlemleri ve ödeme işlemlerinin ağırlıkta olduğu söylenebilir.


Kamuda e-Devletin uygulama alanlarını sıralamak

Kamuda e-Devlet hizmetleri genel olarak sağlık hizmetlerini ilgilendiren konularda, adalet ve yargı süreçlerinde, yerel yönetimlerde, eğitim-öğretim etkinliklerinin düzenlenmesinde, sosyal güvenlik kurumlarında, sosyal politikaların oluşturulmasında, iç işlerini ilgilendiren alanlarda, milli savunmayı ilgilendiren konularda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında, tarımsal üretimin kayıt altında tutulması sürecinde, bilimsel etkinliklerin planlanması ve bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesinde ve ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support